lnwshop logo

บทความ

กรมแผนที่ทหาร เปิดสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561 ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อส…
เงินไหลเวียนดีด้วยการเลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นอาชีพเสริม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
เงินไหลเวียนดีด้วยการเลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นอาชีพเสริม การเลี้ยง “ปลาคาร์ฟ” เป็นอาชีพเสริม ในยุคที่เศรษฐกิจมีความฝืดเคือง สาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกตกต่ำ การเงินในประเทศก็ไม่สู้ดี เงินเฟื้อเงินฝืด ค่าเงินลอยตัว ปัญหาความมั่นคงการก่อการร้าย ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจกระเตื้องหรือเติบโตช้า การมีงานทำถือเป็นค…
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 223/2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน 11,500-12…
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ อัตราเงินเดื…
กรมศิลปากร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 …
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบหน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตราตำแหน่งที่ 1…
กองพลทหารราบที่ 2 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 8 - 11 มกราคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กองพลทหารราบที่ 2 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 8 - 11 มกราคม 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 4 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา 4. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 12 อัตรา 5. ตำแหน่ง สิบตรีกองประจำการ จำนวน 3 อัตรา การร…
หนุ่มเมืองนนท์รักถิ่นบ้านเกิด ‘เพาะเห็ดฟาง’ สร้างรายได้แบบพอเพียง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
หนุ่มเมืองนนท์รักถิ่นบ้านเกิด ‘เพาะเห็ดฟาง’ สร้างรายได้แบบพอเพียง “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” คำกล่าวที่ว่านี้เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยเพราะมันคือความเป็นจริงของโลกใบนี้ เหมือนดั่งเช่นหนุ่มใหญ่วัย 45 ปี ลูกชาวนา ที่เลือกจะออกไปโบยบินทำงานห่างไกลบ้าน จนได้รับตำแหน่งสูงและมีเงินเดือนที่น่าพอใจ ท…
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัต…
เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 393 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 – 31 ม.ค.2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร 393 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า 1บุคคลพลเรือน (บุคคลภายนอก) 325 อัตรา --วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 --อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น) 2 บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 50 อัตรา --วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชา…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 406 บทความ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม51,080 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด25,314 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ธ.ค. 2560

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านงานราชการ หางานดีดี.com
งานราชการ หางานดีดี.com
เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวันติดตามได้ที่นี่ !
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top