lnwshop logo

บทความ

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 84 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 84 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน7อัตราตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์-19มีนาคม2561
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :…
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-29มี.ค.61)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-29มี.ค.61) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (1) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (2) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)…
สำนักงบประมาณ เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 26 ก.พ.-19 มี.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร26ก.พ.-19มี.ค.61 สำนักงบประมาณ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึ…
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในเหล่าทหารสื่อสาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จํานวน …
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้าพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครบุคคลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้าพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานสูทกรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน3อัตราตั้งแต่วันที่20-28กุมภาพันธ์2561 ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
ข่าวรับสมัครสอบของปีที่ผ่านมาอ่านเป็นแนวทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พื้…
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา รับสมัคร 5 - 28 ก.พ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา (สมัคร5-28ก.พ.61) กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ม.ต้น /ม.ปลาย รายละเอียดวุ…
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ คุณวุฒิ - สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่่องจักรกล …
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 477 บทความ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม60,968 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด30,030 ครั้ง
เปิดร้าน26 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท24 ก.พ. 2561

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านงานราชการ หางานดีดี.com
งานราชการ หางานดีดี.com
เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวันติดตามได้ที่นี่ !
เบอร์โทร :
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก